Projekt ''Rozšíření provozu o zámečnickou výrobu''

 

                          Projekt Rozšíření provozu o zámečnickou výrobu registrační číslo
                   CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003524 je spolufinancován Evropskou unií.

 

V rámci realizace projektu dojde k pořízení výrobních technologií
                 a rozšíření podniku o zámečnickou výrobu.

Realizací tohoto projektu vzniknou 2 pracovní místa, přičemž všechna budou určena pro osoby z cílových skupin. Zaměstnancům z CS bude po potřebnou dobu poskytována psychosociální podpora a vzdělávání.

 

Společnost bude při svém podnikání naplňovat principy a charakteristiky sociálního podnikání, a to:   

1.        Společensky prospěšný cíl:

Jedním z cílů společnosti je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a to zejména osob se zdravotním postižením a osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných (dále také jen jako „zaměstnanci z cílových skupin“).

2.        Sociální prospěch:

a)      Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, přičemž podíl osob ze znevýhodněných skupin bude tvořit, resp. tvoří více než 30 % (třicet procent) zaměstnanců, přičemž minimální úvazek pro zaměst-nance z cílových skupin je 0,4 (čtyři desetiny), zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

b)      Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku. Účast společnost zajistí zejména pravidelným informováním o chodu společnosti, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšného cíle společnosti.

c)      Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců. Tento cíl bude naplňován především vzděláváním dle individuálních možností konkrétního zaměstnance z cílové skupiny.

3.        Ekonomický prospěch:

a)      Případný zisk bude používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a nebo pro naplňování jeho společensky prospěšných cílů, a to v rozsahu více než 50 % (padesát procent) případného zisku.

b)      Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

c)      Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech. Tržby z prodeje výrobků a ne-bo služeb budou tvořit, resp. tvoří alespoň 30 % (třicet procent) z celkových výnosů společnosti.

4.        Environmentální prospěch:

Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.

5.        Místní prospěch:

a)      Společnost přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a místní poptávky, tj. orientuje se ve své činnosti
na lokální potřeby.

b)      Společnost přednostně využívá místních zdrojů, neboť bude zaměstnávat, resp. zaměstnává místní obyvatele a bude nakupovat, resp. nakupuje od místních dodavatelů.

c)      Spolupráce společnosti s místními aktéry.

Tisknout


Kategorie e-shopu

Kontaktujte nás z celé ČR

Kontaktujte nás z České i Slovenské republiky:

PROFI.MK, s.r.o.
Holandská 49
533 01 Pardubice - Drozdice

720 433 799  Milan Štejdíř
    Po-Pá   8:00 - 16:00

E-mail:  

RSSRSS

Aktuality

28. 03. 2023

Střešní konzolové držáky Clampine

Konzolové držáky CL Vám zajistí stabilní montáž pra-covní plošiny, když potřebujete vylepšit oplechování komína, vložit střešní okno nebo provést jiné práce na střeše a místo jejich provedení je těžko dostup-né. Clampine umožňují horizontální instalaci pracovních plošin na střechy s úhlem sklo-nu od 25 do 55 stupňů bez dodatečných zásahů do její konstrukce.

Archiv aktualit© 2024, PROFI.MK – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing